Penge kan være et effektivt magtmiddel

Økonomisk partnervold handler om magt, hævn, styring, manipulation og kontrol


Partnervold kan antage mange forskellige former: En metode, som voldelige mennesker bruger til kontrol, undertrykkelse eller hævn, er økonomisk vold. Derfor er der brug for, at både den finansielle sektor, advokatbranchen, offentlige myndigheder, kolleger, venner og familie får indblik i voldens dynamikker. Både hver især og sammen skal vi støtte mennesker, der er udsat for denne form for overgreb på deres personlige frihed og økonomiske råderum. Derfor har Powerkvinderne startet denne side om pengevold.

Der mangler viden om partnervold

Når voldsudsatte rækker ud efter hjælp, risikerer de at stå overfor professionelle, der ikke har den nødvendige viden om partnervold. Det viser et speciale fra Aalborg Universitet af Cecilie Dimanche Henriksen. Samtidig viser en undersøgelse, gennemført af Genderwise i samarbejde med Powerkvinderne, at banker og pengeinstitutter mangler viden om partnervold og i særdeleshed om økonomisk vold.

Hvis du er udsat for økonomisk vold, kan du kontakte den nationale hotline døgnet rundt på telefon 1888.

Samtidig har vi her på Pengevold.dk samlet en liste over organisationer, der kan hjælpe dig, hvis du er udsat for økonomisk eller andre former for partnervold.